Zveme vás

Online prohlídky broumovské klášterní knihovny

Prohlídka, kterou bude provázet průvodce Jakub Gruss spolu s členkou našeho týmu Evou Vodochodskou, se zaměří na klášterní knihovnu. Zájemci se dozví řadu zajímavých informací, na které při běžných prohlídkách není dostatečný prostor. Detailně si díky kameře prohlédnou nástropní fresky, podívají se na ochoz knihovny a prolistují i nejvzácnější poklady z knihovního fondu. Součástí je také představení projektu Brána moudrosti otevřená a jeho výstupy. Prohlídka obsahuje i krátký předtočený úvod o historii kláštera.
Termíny prohlídek jsou 14. a 25. března 2020, cena vstupného je 80 Kč.
Více informací o online prohlídce a možnosti zakopuení vstupenky naleznete zde: Klášter Broumov: Online prohlídka klášterní knihovny.