Fotogalerie

Konference Monastica historia

Pátý ročník mezinárodní konference Monastica historia V s názvem Klášterní knihovny mezi středověkem a osvícenstvím/Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment se uskutečnil v Broumově ve dnech 7. - 9. prosince 2020. Původní termín konání konference byl plánován na 27. - 29. duben 2020. Zahraniční odborníci se účastnili online, nejprve byl přehrán jejich referát ve formě video příspěvku, poté se všichni přítomní se zahraničními hosty spojili k živé online diskusi.

Konference Konference Konference Konference

Workshop Nejstarší knižní vazby z fondu broumovské knihovny

Dne 24. srpna 2020 se v prostorách broumovského kláštera uskutečnil workshop Nejstarší knižní vazby z fondu broumovské knihovny. Workshop vedli Mgr. BcA. Radomír Slovik a MgA. Ivan Kopáčik z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Přednášející představili svůj dosavadní výzkum v broumovské konventní knihovně a seznámili účastníky s vývojem knižních vazeb, které se ve fondu vyskytují. Z více než čtyřletého restaurátorského výzkumu vznikl také Památkový postup Uložení a péče o knižní fondy v klášterních knihovnách. Workshopu se zúčastnilo 9 návštěvníků, z nichž byli 3 ze zahraničí.

Workshop Workshop Workshop Workshop

Prezentace katalogu k výstavě Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad a promítání filmového dokumentu Brána moudrosti otevřená na Knižním veletrhu UHK

Dne 1. října 2019 byla v rámci Knižního veletrhu na UHK slavnostně představena publikace Katalog k výstavě Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Projekt a publikaci prezentovala vedoucí projektu Mgr. Martina Bolom Kotari, PhD. V rámci doprovodného programu veletrhu byl návštěvníkům také představen Filmový dokument Brána moudrosti otevřená, poté následovala beseda s tvůrci.

Celá akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí také zpráva od PhDr. Marie Otavové, vedoucí univerzitní knihovny: „Ráda bych Vám v zastoupení Univerzitní knihovny poděkovala za velmi zajímavé a poutavé představení Vašeho projektu i výpravné publikace „ Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad“ během Knižního veletrhu, pořádaného na půdě UHK u příležitosti XXIII. ročníku Týdne knihoven.Pro všechny přítomné to byl opravdu velký zážitek. Děkujeme rovněž, že studenti i účastníci Knižního veletrhu mohli spatřit Váš dokument o knihovně benediktinského kláštera v Broumově a vidět s jakým nasazením a zápalem se tomuto projektu věnujete. Byl to opravdový „ koncert“ !“

Knižní veletrh UHK Knižní veletrh UHK Knižní veletrh UHK Knižní veletrh UHK

Vernisáž výstavy Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

V dubnu 2019 proběhly vernisáže výstavy Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Ta prezentuje výsledky bádání členů řešitelského konsorcia projektu Brána moudrosti otevřená (program NAKI II), které tvoří Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli a Moravská zemská knihovna. Cílem projektu je ochrana, restaurování a prezentace cenného kulturního dědictví, které knihovna a zde uložené knihy představují. Výstava je přístupná paralelně v obou klášterech, v Broumově v rámci speciálních prohlídek (út, čt, so, ne od 13:00) a v Rajhradě je součástí prohlídkového okruhu kláštera. Autory fotografií jsou Kateřina Ostradecká, Klášter Broumov a PhDr. Zdeněk Zahradník, KPVHA FF UHK.

Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy

Představení filmového dokumentu o knihovně broumovského kláštera

V polovině prosince 2018 byl slavnostně uveden a pokřtěn nový filmový dokument, který se věnuje historii broumovského benediktinského kláštera, zvláště jeho nádherné knihovně. Seznamuje diváky s prostorem knihovny, uměleckou výzdobou, skladbou knižního fondu. Představuje odborné aktivity členů řešitelského konsorcia projektu Brána moudrosti otevřená (program NAKI II), které tvoří Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli a Moravská zemská knihovna. Cílem projektu je ochrana, restaurování a prezentace cenného kulturního dědictví, které knihovna a zde uložené knihy představují. Autorkou fotografií je Mgr. Veronika Střítecká, FF UHK.

Představení filmového dokumentu Představení filmového dokumentu Představení filmového dokumentu Představení filmového dokumentu

Výběr knih ke katalogizaci

V broumovském klášteře pokračují práce na projektu NAKI Brána moudrosti otevřená. Ač teplota v knihovně se pohybuje jen mírně nad nulou, členové řešitelského týmu musí průběžne vybírat knihy ke katalogizaci, věnovat se naplánovanému výzkumu, připravovat publikaci svých objevů. Na snímcích dr. Bolom-Kotari - vedoucí projektu, dr. Lenka Horáková - vedoucí týmu katalogizátorů a katatalogizátorky Mgr. Eva Vodochodská a Mgr. Martina Vítková.

Katalogozice Katalogozice