Kontakt

příjemce koordinátor UHK
Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Filozofická fakulta
Víta Nejedlého 573/4
CZ-500 03 Hradec Králové
email: martina.kotari@uhk.cz

příjemce MZK
PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
CZ-601 87 Brno
email: Jindra.Pavelkova@mzk.cz

příjemce UPCE
Mgr. BcA. Radomír Slovik
Fakulta restaurování
Univerzita Pardubice
Jiráskova 3
CZ-570 01 Litomyšl
email: radomir.slovik@upce.cz