Zveme vás

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Plakát k výstavě

Srdečně Vás zveme na výstavu Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad, která bude přístupná od dubna do konce října paralelně v klášterech Broumov a Rajhrad. Výstava v první části představí projekt, jeho cíle, jednotlivá řešitelská pracoviště, již publikované a další předpokládané výstupy a partnery projektu. V další části bude prezentován stručný paralelní přehled hlavních historických mezníků a vzájemných vztahů Broumova, Rajhradu a návaznost na Břevnov, zejména se zaměřením na dějiny jednotlivých knihoven. Dále bude pozornost věnována stavebnímu vývoji jednotlivých objektů, především s ohledem na vybudování knihovních sálů, jejich výzdobu, vybavení, systém uložení knih a v neposlední řadě současnému stavu těchto prostor a péči o ně. Těžiště výstavy bude v knihovědné části, kde bude postupně představen vztah benediktinů ke knihám a písemnictví, obsahová skladba jednotlivých knihoven, zejména rukopisy, prvotisky a staré a vzácné tisky v nich uložené. Dále bude prezentována provenience a typografie knižních svazků Závěr expozice bude zaměřen na typologii knižních vazeb s ukázkami vazeb z fondů obou knihoven a ukázky restaurátorských prací, včetně např. dokumentace postupů apod., aplikovaných na knihách obou knihoven.

Vernisáže výstavy proběhnou 10. dubna od 17:00 v Rajhradě a 17. dubna od 17:00 hodin v Broumově. Výstavy budou v obou institucích přístupné veřejnosti od následujícího dne po vernisáži do 27. října 2019. Více informací naleznete na přiloženém plakátu k výstavě a na webových stránkách Klášter Broumov a Klášter Rajhrad.