Fotogalerie

Prezentace katalogu k výstavě Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad a promítání filmového dokumentu Brána moudrosti otevřená na Knižním veletrhu UHK

Dne 1. října byla v rámci Knižního veletrhu na UHK slavnostně představena publikace Katalog k výstavě Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Projekt a publikaci prezentovala vedoucí projektu Mgr. Martina Bolom Kotari, PhD. V rámci doprovodného programu veletrhu byl návštěvníkům také představen Filmový dokument Brána moudrosti otevřená, poté následovala beseda s tvůrci.

Celá akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí také zpráva od PhDr. Marie Otavové, vedoucí univerzitní knihovny: „Ráda bych Vám v zastoupení Univerzitní knihovny poděkovala za velmi zajímavé a poutavé představení Vašeho projektu i výpravné publikace „ Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad“ během Knižního veletrhu, pořádaného na půdě UHK u příležitosti XXIII. ročníku Týdne knihoven.Pro všechny přítomné to byl opravdu velký zážitek. Děkujeme rovněž, že studenti i účastníci Knižního veletrhu mohli spatřit Váš dokument o knihovně benediktinského kláštera v Broumově a vidět s jakým nasazením a zápalem se tomuto projektu věnujete. Byl to opravdový „ koncert“ !“

Knižní veletrh UHK Knižní veletrh UHK Knižní veletrh UHK Knižní veletrh UHK

Vernisáž výstavy Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

V dubnu 2019 proběhly vernisáže výstavy Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Ta prezentuje výsledky bádání členů řešitelského konsorcia projektu Brána moudrosti otevřená (program NAKI II), které tvoří Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli a Moravská zemská knihovna. Cílem projektu je ochrana, restaurování a prezentace cenného kulturního dědictví, které knihovna a zde uložené knihy představují. Výstava je přístupná paralelně v obou klášterech, v Broumově v rámci speciálních prohlídek (út, čt, so, ne od 13:00) a v Rajhradě je součástí prohlídkového okruhu kláštera. Autory fotografií jsou Kateřina Ostradecká, Klášter Broumov a PhDr. Zdeněk Zahradník, KPVHA FF UHK.

Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy

Představení filmového dokumentu o knihovně broumovského kláštera

V polovině prosince 2018 byl slavnostně uveden a pokřtěn nový filmový dokument, který se věnuje historii broumovského benediktinského kláštera, zvláště jeho nádherné knihovně. Seznamuje diváky s prostorem knihovny, uměleckou výzdobou, skladbou knižního fondu. Představuje odborné aktivity členů řešitelského konsorcia projektu Brána moudrosti otevřená (program NAKI II), které tvoří Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli a Moravská zemská knihovna. Cílem projektu je ochrana, restaurování a prezentace cenného kulturního dědictví, které knihovna a zde uložené knihy představují. Autorkou fotografií je Mgr. Veronika Střítecká, FF UHK.

Představení filmového dokumentu Představení filmového dokumentu Představení filmového dokumentu Představení filmového dokumentu

Výběr knih ke katalogizaci

V broumovském klášteře pokračují práce na projektu NAKI Brána moudrosti otevřená. Ač teplota v knihovně se pohybuje jen mírně nad nulou, členové řešitelského týmu musí průběžne vybírat knihy ke katalogizaci, věnovat se naplánovanému výzkumu, připravovat publikaci svých objevů. Na snímcích dr. Bolom-Kotari - vedoucí projektu, dr. Lenka Horáková - vedoucí týmu katalogizátorů a katatalogizátorky Mgr. Eva Vodochodská a Mgr. Martina Vítková.

Katalogozice Katalogozice