"DATABÁZE TYPOGRAFICKÝCH PRVKŮ - SKENY"

KLIKNĚTE ZDE PRO NÁVRAT NA STRÁNKY PROJEKTU.

V rámci projektu "Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace"
probíhá intenzivní digitalizace knižního kulturního dědictví benediktinského řádu v českých zemích,
vzhledem k rozsáhlosti sledovaného tématu byly jako hlavní pro výzkum vybrány dva kláštery – Broumov a Rajhrad.

Součástí projektu je i zpřístupnění těchto digitalizátů veřejnosti, máte-li zájem si tyto digitalizáty prohlédnout, klikněte níže.

K 20.8.2018 aplikace obsahuje 10 943 souborů.


DIGITALIZACE
 
BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE
Hlavní řešitel projektu: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity